Martin M. Bojaj mbron gradën shkencore Doktor i Shkencave (PhD) në Makroekonomi

Martin M. Bojaj mbrojti disertacionin e doktoraturës në Makroekonomi, për arritjen e gradës shkencore “Doktor i Shkencave (PhD)”

Martin M. Bojaj mbrojti publikisht disertacionin e doktoraturës në gjuhën anglezeRuajtja e stabilitetit të çmimeve Mal Zi përmes qeverisjes së faktorëve jashtëm dhe brendshëm inflacionit ( origjinal: Maintaining price stability in Montenegro through governance of external and internal factors of inflation)” para Komisionit të caktuar Këshillit Fakultetit Ekonomi, dhe Senatit Universitetit Malit Zi, i përbërë nga: profesor dr. Nikola Milović, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Malit Zi – president i Komisionit, profesor dr. Gordana Đurović, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Malit Zi – mentor, dhe profesor dr. Nikola Fabris, Fakulteti Ekonomik, Universiteti  i Beograditanëtar i Komisionit.

Mbrojtja publike u zhvillua 7 korrik 2021,  në Fakultetin Ekonomik Podgoricë.

Z. Bojaj falënderoi përzemërsisht mentoren e tij, prof. dr Gordana Đurović mbi udhëzimet dhe ndihmën e saj themelore gjatë shkrimit  të disertacionit doktoraturës. Ai gjithashtu falënderoi prof. dr Nikola Milović dhe prof. dr Nikola Fabris për kontributet thelbësore procesin e shkrimit  të disertacionit.

fundi, ai shprehu mirënjohjen e tij për familjen e tij, për mbështetjen dhe dashurinë e tyre gjatë punës së tij disertacionin e doktoraturës, për arritjen e gradës shkencore “Doktor i Shkencave (PhD)” në Makroekonomi.