Zgjerohet dhe riasfaltohen rrugët në Omerbozhaj

Komuna e Tuzit, bëri zgjerimin dhe riasfaltimin e rrugëve në Omerbozhaj.
U asfaltuan  rreth 1 km rrugë, me gjerësi në vlerë prej 52 937 euro.
Siç njofton nënkryetari i komunës së Tuzit, Ivan Ivanaj,  në vitin 2022 do të vazhdojnë edhe më fuqishëm me investime dhe punë
në çdo cep të Malësisë.
Malesia.org