Ivanaj: Buxheti i vitit 2022, është zhvillimor dhe gjithpërfshirës

Nënkryetari i komunës së Tuzit, njëheri edhe kryetari i LDSH, këshilli komunal i Malësisë, Ivan Ivanaj, deklaroi se Buxheti i vitit 2022 me vlerën 7.898.628 euro, është zhvillimor, gjithpërfshirës dhe ka si synim kryesor përmirësimin e kushteve jetësore të qytetarëve të Malësisë.

Lexoni shkrimin e plotë të Ivanaj: 

Në seancën e sotme, Kuvendi komunal i Tuzit votoi Buxhetin e vitit 2022. Buxheti i komunës për vitin 2022 ka vlerën 7.898.628 euro! Buxheti i vitit 2022 mbi të gjitha është zhvillimor, gjithpërfshirës dhe ka si synim kryesor përmirësimin e kushteve jetësore të qytetarëve tanë.

Por sot na kanë humbur, dhe nuk e dimë se ku janë ata që vite me radhë u munduan të na bindin se Komuna e Tuzit nuk do të mbijetojë financiarisht?!
E dimë përgjigjen, edhe po ua themi.
Ata sot bojkotuan punën e Kuvendit, dhe treguan se zhvillimi i Malësisë nuk është pjesë e politikbërjes së tyre !

Megjithatë, shumica e përfaqësuesve të popullit e don Malësinë dhe punon në zhvillimin e saj. Kjo u dëshmua edhe sot, me votimin në parlament .

Malësia po ndryshon !