Buxheti i Tuzit për 2022, afër 8 milion €

Kuvendi i Komunes së Tuzit, në seancën e sotme miratoi buxhetin e komunës për vitin 2022, në vlerë prej 7,898,628.34€

Të ardhurat totale të planifikuara me depozitën fillestar të Buxhetit të Komunës së Tuzit për vitin 2022 shpërndahen në:

Shpenzimet buxhetore rrjedhëse, në vlerë prej 2.392.630,00, transfertat, 1.167.770,00, pagesa e detyrimeve, 167.808,70, buxheti kapital, në vlerën preh 4.055.419,64 euro, si dhe rezervave prej, 115.000,00 euro.

Buxheti u votua nga këshilltarët e  Forumit Shqiptar i përbërë nga ASH-LDSH, Unioni i Tuzit, Partisë Boshnjake dhe këshilltari i Demokratëve.

Ndërsa, këshilltarët e Partisë demokratike të Socialistëve (DPS) dhe  këshilltari i Unionit Demokratik të Shqiptarëve (UDSH) bojkotuan seancën.

Në shpenzimet kapitale përfshihen: