Organizata Komunale Kryqi i Kuq Tuz, shpërndanë artikuj ushqimorë për pjesëtarët e komunitetit ROM

Organizata Komunale Kryqi i Kuq Tuz realizoi aksionin e rradhës i cili ishte i planifikuar për pjesëtarët e komunitetit ROM në komunën e Tuzit.
Siç kumtohet, më datat 21 dhe 22.03.2022 u shpërndanë 43 pako me artikuj ushqimorë dhe higjienik.
Nga kjo organizatë njoftojnë se do të vazhdojnë me aksione dhe aktivitete tjera gjithnjë duke falenderuar donatorët të cilët i mbështesin.
Sponsorët të cilët ndihmojnë aktivitet e kësaj organizatë janë:
VALEXAN                    100 e
DEMOKRATËT             100 e
PG MOBILE                  200 e
REMEDIA                      50 e
SIMANT                        50 e
LDSH                             200 e
ASH                               200 e
UNIONI I TUZIT            150 e
S PRESH PLUS TUZ     200 e
TOP LOGISTIC              100 e
MARK UJKAJ                100 e
Malesia.org