“Kyçja sociale e personave me invaliditet”

Informata mbi projektin

Shoqata joqeveritareFëmijët e Malit Zinga Tuziështë duke e realizuar projektin Kyçja sociale e personave me invaliditet bashkëpunim me Asociacionin kombëtar prindërve fëmijeve dhe rinjve me aftësi kufizuaraNARDOS.

Projekti fjalë synon kontribuojë punësimin e personave me invaliditet dhe gjithashtu që planinafatgjatë sigurojë krijimin e kushteve mira përpërfshirjen sociale personave me invaliditet.

Qëllimi i këtij projekti është rritja e përfshirjes sociale personave me aftësi kufizuara dhe këtë mënyrëkrijimi i kushteve për punësimin e personave me aftësi kufizuara.

Përmes këtij projekti personat me aftësi kufizuara jetojnë Tuz janë trajnuar për dy muaj nga programi iakredituar për bërë sende thjeshta dekorative dhebizhuteri. Pas trajnimit i cili përfundoi me 01 korrik 2022, 5 persona me invaliditet do punësohen kohëzgjatje 8 muaj nga 01 korrik 2022 deri me 29 shkurt 2023.

Projekti mbeshtetet nga Enti per punesim– Grant skematdhe zgjat 12 muaj.