Esmin Beqoviq emërohet u.d drejtor i Administratës së Projekteve Kapitale

Sot Qeveria e Malit të Zi, emëroi Esmin Beqoviq, ushtrues detyre i drejtorit të Administratës së Projekteve Kapitale.

Esmin Beqoviq, me profesion është magjistër i ekonomisë dhe ka qenë funksionar i lartë i DPS në Tuz. Ai për një kohë të caktuar ka kryer detyra të rëndësishme publike në Komunën e Tuzit, komunë në kuader të kryeqytetit,si: kryeshef i Ujësjllësit të Tuzit, U.D i Sekretarit për punë, bujqësi dhe punë sociale.

Beqoviq, kohë më parë aderoi në Alternativen Shqiptare dhe ka kryer detyra publike, si: sekretar i sekretariatit për zhvillim ekonomik në komunën e Tuzit dhe së fundimi ishte emëruar drejtor i SHPK ”Ujësjellësi dhe Kanalizimi”-Tuz.

Malesia.org