Martin Lulgjuraj emërohet drejtor i Drejtorisë për Rininë në Ministrinë e Sportit dhe Rinisë

Qeveria e Malit të Zi, emëroi Martin Lulgjuraj ushtrues të detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë për Rininë në Ministrinë e Sportit dhe Rinisë.

Lulgjuraj, vite me radhë ushtroi detyren e mësuesit në shkollen fillore Mahmut Lekiq, paralelja e shpërndarë në Vuksanlekaj.
Malesia.org