Marrëveshja: Ndarja e resorseve në qeverinë e re

Sipas draftit të platformës që do të shërbejë si bazë për formimin e Qeverisë së re, të 44-të, Evropa Tani do të marrë më së shumti resorse dhe do të ketë shumicën, shkruan portali i RTMZ. Portali RTMZ ka publikuar marrëveshjen, autenticiteti i së cilës është konfirmuar nga burime nga Lëvizja Evropa Tani.

Kryeministri propozohet nga subjekti politik Evropa tani.

Zëvendëskryeministri për Siguri, Sistemin Politik dhe Politikën e Brendshme propozohet nga subjekti politik: Mali i Zi Demokratik.

Zëvendëskryeministri për Evropën dhe Punët e Jashtme propozohet nga subjekti politik: Mali i Zi Demokratik.

Zëvendëskryeministri për Politikat Ekonomike në departamentin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik propozohet nga një subjekt politik: Forumi Shqiptar.

Zëvendëskryeministri për Punën, Arsimin, Shëndetësinë dhe Çështjet Sociale propozohet nga subjekti politik: CIVIS.

 

Subjekti politik Evropa Tani propozon:

Ministrin e Transportit dhe Çështjeve Detare

Ministrin e Planifikimit Hapësinor, Urbanizmit dhe Pronës Shtetërore

Ministrin e Çështjeve Evropiane

Ministrin e Financave

Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit

Ministrin e Drejtësisë

Ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Ministrin e Shëndetësisë

Ministrin e Energjisë dhe Minierave

Ministrin e Punëve të Jashtme

 

Subjekti politik DEMOKRATËT propozon:

Ministrin e Punëve të Brendshme

Ministrin e Mbrojtjes

Ministrin e Turizmit, Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut

Ministrin e Kulturës dhe Medias

 

Subjekti politik i PARTISË POPULLORE SOCIALISTE TË Malit të Zi propozon:

Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave

Ministrin e Sportit dhe Rinisë

 

Subjekti politik FORUMI SHQIPTAR propozon:

Ministrin e Administratës Publike

 

Subjekti politik Aleanca SHQIPTARE propozon:

Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave

Nënshkruesit e Marrëveshjes pajtohen që në përputhje me shpërndarjen, nënkryetarët kryesojnë komisionet qeveritare.

Nënshkruesit e Marrëveshjes pajtohen që Parlamenti i Malit të Zi të zgjedhë maksimumi katër nënkryetarë.

Nënshkruesit e Marrëveshjes janë të detyruara të mbështesin zgjedhjen e kryesisë së Kuvendit gjatë votimit, në atë mënyrë që:

Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi propozohet nga subjekti politik DEMOKRACIA E RE SERBE.

Një nga nënkryetarët e Kuvendit të Malit të Zi nga radhët e shumicës parlamentare është propozuar nga subjekti politik Evropa Tani.

DEMOKRATËT propozojnë një nga nënkryetarët e Parlamentit të Malit të Zi nga gjinia më pak e përfaqësuar.

Një nënkryetar i Kuvendit të Malit të Zi nga partitë e pakicave propozohet nga subjekti politik ALEANCA SHQIPTARE.

Një nënkryetar i Kuvendit propozohet nga opozita parlamentare.

Zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit të Malit të Zi do të bëhet në të njëjtën ditë me zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit.

Marrëveshja është  për një periudhë 4-vjeçare.