Dr. Bojaj përzgjidhet nga International Leadership Awards 2023

 

Dr. Martin Bojaj është vlerësuar në mënyrë të veçantë me çmimin “Lidership Vizionar” nga International Research Awards on Leadership and Management (Çmimet Ndërkombëtare të Kërkimit mbi Lidershipin dhe Menaxhimin), në Edicionin e tyre të 5- të, për një sërë punimesh shkencore dhe kontribute tëveçanta teorike dhe empirike.