Naim Gjokaj dhe Salih Gjonbalaj emërohen sekretar shtetëror


Sot, në mbledhjen e Qeverisë, u emëruan sekretar shtetëror, Naim Gjokaj dhe Salih Gjonbalaj.

Gjokaj u emërua për sekretar shtetëror në Ministrinë e Administratës Publike, kurse Gjonbalaj sekretar shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë.

/MALESIA.ORG/