Mesazhi i kryetarit të KKSh-së, Faik Nika


Të gjithë shqiptarët në Malin e Zi dhe ata që përkohësisht ndodhen larg vendlindjes për arsye të ndryshme mund dhe duhet të regjistrohen. Kontaktoni me regjistruesit e zonës ku banoni dhe regjistroni të gjithë familjarët deri me 18 dhjetor 2023!