Dukaj propozon zgjedhjen e drejtpërdrejtë të kryetarit të komunës

Ministri i Administratës Publike i Malit të Zi, Marash Dukaj, ka dorëzuar sot në Kuvend një iniciativë për shqyrtimin e propozimit për prezantimin e zgjedhjes së drejtpërdrejtë të kryetarit të komunës dhe propozimin për mbajtjen e zgjedhjeve në të gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale në të njëjtën ditë si pjesë e reformes së legjislacionit zgjedhor.

Siç njofton Ministria e Administratës Publike, Dukaj ka dorëzuar iniciativën dhe propozimin në Komisionin Parlamentar për Reformë Gjithëpërfshirëse Zgjedhore.

Ministri i Administratës Publike tha se departamenti ka përgatitur dhe ka publikuar për diskutim publik tekstin e Projektligjit për Vetëqeverisjen Lokale.

“Përgatitjes së projektligjit i ka paraprirë një analizë gjithëpërfshirëse e funksionimit të sistemit të vetëqeverisjes lokale në Mal të Zi, në të cilën janë dhënë drejtimet për reformimin e mëtutjeshëm të sistemit të vetëqeverisjes lokale”, thuhet në njoftim.

Ministria theksoi se drafti propozon reforma të rëndësishme që do të përmirësojnë decentralizimin e vetëqeverisjes lokale dhe futjen e qytetit si njësi të vetëqeverisjes lokale me fushëveprim më të madh të kompetencave.

Siç thanë ata, decentralizimi asimetrik i propozuar shoqërohet me mekanizma adekuat të kontrollit.