Maratoni i 15 ndërkombëtarë në Podgoricë

Me datën 02.11.2008 në Podgoricë u zhvillua maratoni i 15 ndërkombëtarë ku muarën pjesë afro 300 veta nga 27 shtete.
Maratoni u zhvillua në 2 disciplina kryesore, në maratonë me gjatësi prej 42 km ku morën pjesë rreth 150 garues, ndër ta ishin edhe garues nga Kosova dhe Shqipëria ku treguan rezultate të mira.
Në disciplinën e dytë apo gjysmë-maratonë me gjatësi prej 22 km, ku fillimi i saj ishte në Danillovgrad kurse caku në Podgoricë, poashtu në këtë disciplinë morën pjesë një numër shumë i madh të garuesëve nga më se 110 veta, ku në mesin e tyre gjendëshin edhe garues nga Malësia.
Nrekë Lulgjuraj i cili gjysmë-maratonën e kaloj për kohën (01:47:23) dhe zuri vendin e 5-të.
Zef Vuçinaj bashkëvendas i Malësisë me banim në Nju Jork i cili erdhi enkas për këtë rast, ai arriti në cakun e gjysmë-maratonit për (01:53:46).

FOTOGRAFITË KOMENTOJE