Lajmërim – Fondi Humanitar “Malësia” më 16 maj 2009, në Eastwood Manor, duke filluar në orën 7:00PM, organizon mbrëmje festive për nder të 15 vjetorit të themelimit

Eastwood Mannor
3371 Eastchester Rd.
Bronx, NY 10469

Të ftuar:
Prof. Dr. David Kalaj- Malësi
Prof. Anton Lajçaj – Detroit
Gjergj Uli, Gazetar- New York

Ju Argëtojnë:
Grupi Malësori dhe
Morena Reka

Për rezervime kontaktoni:
Leonard Berishaj 917-592-5757
Zef Gjokaj 917-549-5523
Çmimi: $60

MIR SE VINI

Të ardhurat nga kjo mbrëmje do t’u dedikohen
studentëve si dhe nevojave tjera të Malësis