Mbrojtje diplome në fakultetin e mësuasis të universitetit të Malit të Zi, Podgoricë

Më datën 09.07.2009 u organizua mbrojtja e diplomës të gjeneratës dytë të fakultetit të mësuasis të këtij universiteti.
Studenti diplomuas Kujtim Gjolaj paraqiti përpara komisionit shtetëror diplomën ”Puna me fëmijë handikap”.
Kjo ishte diploma e vetme e kësaj gjenerate e paraqitur në mbrojtje.

Komisioni vlerësuas i përbërë nga porfesor dr. Refik Kadija – kryetar, mentor profesor dr. Vehbi Hoti dhe profsori i asociuar dr. Fatmir Vadahi me unaminitet të plotë i dhanë notën shkëlqyeshëm (A) kësaj diplomë.
Komisioni vlerësoi orgjinalitetin dhe nivelin shkencor të kësaj diplomë.

Arritja e të diplomuarit Kujtim Gjolaj është rezultat i punës së tij sistematike e cilësore katërvjeçare për të cilën ai ka marr edhe vlerësimet e veçanta që në vitin e II-të, të studimit duke u shpallur si studenti më i mirë i gjeneratës dyt të fakultetit të mësuasis për të cilën ju dha dhe bursa e veçant shtetërore.

Albert Camaj

KOMENTOJE

foto: Albert Camaj