Kabineti i kryetarit të Komunës së Ulqinit kundër gazetës në gjuhën shqipe Koha Javore

Kabineti i kryetarit të Komunës së Ulqinit ka nisur të përkthejë në gjuhën malazeze gazetën e vetme në gjuhën shqipe “Koha javore” për ta informuar me përmbajtjen e saj stafin e posazgjedhur udhëheqës të SHAGBG “Pobjeda” në Podgoricë.
Burime të sigurta nga kabineti i kryetarit të komunës së Ulqinit bëjnë të ditur se kjo praktikë ka nisur me përkthimin e numrit festiv të gazetës “Koha javore” (nr.400) e veçanërisht me përkthimin e shtojcës së saj për Vitin e Ri dhe për të vazhduar me të gjithë numrat në vijim. Të njëjtat burime theksuan se kryetari i komunës, Gëzim Hajdinaga dhe bashkëpunëtori i tij, gazetën në fjalë e krahasuan me gazetën ditore në gjuhën malazeze “Vijesti” duke aluduar për qëndrimin dhe mbështetjen opozitare të saj, por pa argumentuar me asnjë fakt dhe pa shpjeguar se kë e nënkuptojnë opozitë shqiptare në Mal të Zi.
Kualifikimet tendencioze të postuara nga kabineti i kryetarit të Komunës së Ulqinit, ditë më parë shkaktuan debate midis redaktorit përgjegjës të gazetës “Koha javore” dhe stafit të ri udhëheqës të SHAGBG “Pobjeda”, të cilat në disa raste degjeneruan edhe në duele të ashpra verbale.
Redaksia e gazetës “Koha javore” vlerëson se qëndrimi i kabinetit të kryetarit të Komunës së Ulqinit është në kundërshtim me lirinë e shprehjes dhe me të gjitha normat mbi të drejtën e informimit në gjuhën amtare. Ky qëndrim paraqet tendencë për të vendosur censurë mbi mediat në gjuhën shqipe dhe bëhet me qëllim për të eliminuar nga skena informative të vetmen gazetë në gjuhën shqipe në Mal të Zi.

Podgoricë, 21 janar 2010
Redaksia e gazetës në gjuhën shqipe “Koha javore”

Fiket faqja në internet e ”Koha javore”, gazetës së vetme në shqip në Mal të Zi

Gazeta e vetme në gjuhën shqipe në Malin e Zi “ Koha javore” Fiket ne faqe të Internetit
“Ky është një vendim i ndieshëm që do të ndikojë negativisht në informimin e shqiptarëve në Mal të Zi dhe mund të nxisë reagime të ndryshme në opinionin shqiptar. Njëherësh , ky vendim bie në kundërshtim të gjitha Ligjet ndërkombëtare mbi të drejtën e informimit në gjuhën amtare si dhe në kundërshtim me Ligjin për të Drejtat dhe Liritë e Pakicave dhe me Kushtetutën e Malit të Zi”.
Ky reduktim i gazetës “Pobjeda” dhe i krizës financiare me të cilën po ballafaqohet kjo kompani, në bazë të propozimeve të dala mbi masat e kursimit dhe racionalizimit.
Presim nga Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Mal të Zi ,që në emer të mergates shqiptare në tere boten që e vlerëson të papranueshëm dhe kërkon nga ajo që Gazeta e vetme në gjuhën shqipe në Malin e Zi “ Koha javore”mos të Fiket ne faqe të Internetit
Ky është diskriminim dhe mohim i të drejtave të shqiptarëve për t’u informuar në gjuhën e vet amtare, ashtu siç parashihet me Kushtetutë, Ligjin mbi Mbrojtjën e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut dhe Pakicave, me standardet ndërkombëtare të shoqërive multietnike dhe nuk shkon në favor të përmbushjes të standardeve të Malit të Zi për t’u integruar në Bashkësinë e Shteteve Europiane.
Gazeta “Koha javore” u themelua nga Parlamenti i Malit të Zi më 20 qershor 1999. Andaj mbetet që përfaqësuesit politikë të shqiptarëve në Kuvendin e Malit të Zi, Këshilli Nacional i Shqiptarëve, Ministria për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave të reagojnë konform ligjeve ndërkombëtare në mbrojtjen e të drejtës më themelore të shqiptarëve në Mal të Zi, siç është e drejta për informim në gjuhën amtare.
Duhet cekur që për shkak të “mungesës së mjeteve financiare”, siç thon autoritetet e Pobjedës, u mbyll veprimtaria botuese e revistës “Koha” në Internet. /visit-ulcinj.com/

KOMENTOJE