Kumtesë për opinion – “Lista për Tuz – Muhamed Gjokaj”

Të nderuar miq dhe vëllezer, me brëngë të thellë po ndjeki, ndegjoj dhe lexoj shumë propaganda , fjalë të ulta përçarëse dhe tendencioze si nëpër Malësi ashtu edhe nëpër forume të ndryshme për njëri tjetrin.

Vallë a thua është kjo Malësia jonë “vëndëlindja ime”. Athua këtu dua të rris fëmijët e mi. Në vënd me plotë kundërthënje dhe ndasi ,shpifje dhe intriga.

Me këtë rast po i thërras të dy blloqet politike të frënojnë militantët e vet, mos të fryjnë përçarje, por të kontribojnë stabilitetit të përgjithëshëm në Malësi. Vetëm kështu imazhi ynë do të përmirësohet në syrin e opinionit mbarë kombëtarë.

Këto Zgjedhje nuk janë as gjë tjetër veç një ngjarje që ndodhë çdo katër vjet.

Të ndëruar vëllezer , ne si grupim qytetarë nuk kemi fjalë të ulta për as një grupim politik apo individ.Ose fjalë që mund të përdoren duke gërmuar në dobësinë e Kundërshtarit tonë politik për të fituar poena politike . Por, programi ynë si grup është që nga niveli lokal të largojmë sa më shumë politiken dhe të afrojmë shërbimet publike sa më pranë qytetarëve. Që vlerat siç është bashkëjetesa të jetë “Bosht” i qëndrueshëm që do të na mbajë të bashkuar të gjithëve . Poashtu nxitja e procesit që Tuzi – Malësia të fitoj statusin e Komunës së Plotë, hapja e vëndeve të reja të punës, punësimi i të rinjëvë, përkarahja e studentëve shqiptarë me bursa dhe projekte konkrete për kryerjen e praktikës, Përmirësimi i infrastrukturës (rrugë të reja dhe ujë të pishëm) për krejtë Malësinë, rrjetëzimi i trevës së Malësisë me Internet efikas ADSL apo Wireless, hartimi i projekteve mbi qëndrueshmërinë e Komunës me projekte zhvillimore siç është hapja e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, projekti i Ekoturizmit, krijimi i institucioneve përkatëse për rikognostifikimin e monumenteve historike që kanë rëndësi të veçantë për ruajtjen e identitetit tonë kombëtarë dhe rindërtimi i tyre.

Grupimi ynë Politik ka pru vëndim: “ Ai bllok politik që bashkjetesën dhe tolerancen e ka në agjendën e programit të vet politik, si parim dhe vlerë duke rrespektuar të gjithë që jetojnë në Malësi . do të fitoj përkrahjen tonë, po që se Lista për Tuz bën rrezultat pozitiv në këto zgjedhje lokale për Kuvëndin e Komunës urbane të Tuzit.

Prandaj edhe i herë i ftojë të gjithë, ejani të mëndojmë pozitivisht dhe mos ti kategorizojmë çdo zgjedhje që mbahen si tëpër të rëndësishme por të mëndojmë më shumë si të ndërtojmë Malësinë e mos të përçahemi se përndryshe gjeneratat e reja nuk do të na e falin.

Sinqerisht
Muhamed Gjokaj – “Lista për Tuz”

KOMENTOJE