LAJMËRIM – Gjenerata e maturantëve të vitit shkollor 1979/1980

LAJMËROJMË gjeneratën e maturantëve të Gjimnazit të Tuzit, viti shkollor 1979/1980 se festimi i tridhjetë vjetorit të maturës do të fillojë të enjten, më 12. 08. 2010 me orën “e mësimit” në lokalet e Gjimnazit në orën 20. Pastaj vazhdon pjesa festive në lokalin “TROJA” në Tuz.

MOSPREZENCA NDËSHKOHET ME MUNGESË TË PAARSYESHME!

Këshilli organizativ

LAJMËRIM – Gjenerata e maturantëve të vitit shkollor 1979/1980 organizon takimin me rastin e tridhjetë vjetorit të maturës më 12. 08. 2010. Të interesuarit të kontaktojnë në numrat e telefonave:

Gjelosh Gjokaj 069 940 195
Gjon Dreshaj 069 626 533
Pjetër Gjokaj dhe 069 020 188
Martin Berishaj 069 252 145

apo në mail: maturantet80@gmail.com

Këshilli organizativ fton në takimin përgatitor të radhës, më 6.08.2010 në orën 20 në Gjimnazin “25 Maj” Tuz.

Lista emërore e maturantëve:
Viti shkollor 1979/1980 Gjimnazi “25 Maj” Tuz

Drejtimi pedagogjik:
IV- C

1. Gjelosh Gjokaj
2. Gjergj Vulaj
3. Martin Berishaj
4. Gjokë Camaj
5. Luigj F. Berishaj
6. Luigj d. Berisha
7. Nue Camaj
8. Pjetër Gjokaj
9. Zef Berishaj
10. Gjyste Lucaj
11. + Marash Margilaj
12. Palokë Berishaj
13. Palinë Camaj
14. Sadik Gjokaj
15. Selim Lulanaj
16. Viktor Sinishtaj
17. Zef Gjonaj
18. + Gjergj Gjelaj
19. Groshe Gjonaj
20. Gjyste Gegaj
21. Lekë Nikollaj
22. Lize Gjokaj
23. Lulë Camaj
24. Martin Ivezaj
25. Martin Lajçaj
26. Nue Nicaj
27. Nue Junçaj
28. Nikollë Nikprëlaj
29. Pjetër Ivezaj
30. Shaqe Palushaj
31. Tomë Palushaj

Drejtimi i bujqësisë – shqip

1. Lekë Ivezaj
2. Dodë Nicaj
3. Vasel Lajçaj
4. Dedë Dedvukaj
5. Gjelosh Vulaj
6. Gjon Dreshaj
7. Jusuf Gjokaj
8. Kolë Ivezaj
9. Martin Junçaj
10. Martin Camaj
11. Medo Gjokaj
12. Nikollë Dukaj
13. Zef Camaj
14. Dodë Lucaj
15. Dritë Gjokaj
16. Gjergj Gjokaj
17. Gjeto Bojaj
18. Ismail Dukaj
19. Jonuz Lulanaj
20. Jusuf Kajoshaj
21. Lekë Sinishtaj
22. + Luigj Camaj
23. Nikollë Bojaj
24. Nue Camaj
25. Nuredin Beqaj
26. Palokë Gjelaj
27. Pashko Kalaj
28. Pjetër Bojaj
29. Rasim Nikaj
30. Salih Gjonbalaj
31. Vasel Kalaj
32. Vasel Gojçaj
33. + Vasel Gjokaj
34. Zef N. Berishaj
35. Zef Gjurashaj

Drejtimi i bujqësisë – serbisht

1. Sadika Lekiq
2. Biserka Gllavatoviq
3. Çasllav Llukaçeviq
4. Mark Lekoçaj
5. + Mark Ujkaj
6. Mesudija Orahovac
7. Sabina Lekiq
8. Vera Vukotiq
9. Zijafedin Beqaj
10. Zhelimirka Gllavatoviq
11. Edin Shabanaxhoviq
12. Esad Mustagrudiq
13. Hilmi Axhoviq
14. Marinko Dusheviq
15. Miodrag Majiq
16. Munira Shabanaxhoviq
17. Nafije Axhoviq
18. Rrok Gjokaj
19. Safedin Beqaj
20. Zoja Gllavatoviq
21. Xheneta Dizdareviq
22. Adem Krniq
23. Ana Dusheviq
24. Idriz Krniq
25. Medo Dresheviq
26. Ramë Hakshabanaj
27. Velko Karadakliq
28. Vahid Laçeviq