Fondi Humanitar “Malësia” nga Nju Jorku ndanë bursat për studentët nga Malësia

Fondi Humanitar “Malësia” në mbledhjen e radhës të mbajtur më 21 dhjetor 2010
solli vendimin e ndarjes së bursave studentore për vitin 2010-2011. Në konkurs
merrnin pjesë 36 studentë nga të cilët 14 përftuan bursë të FHM. Studentët do të
shperblehen me shumën totale që kap 18 000 dollar amerikan.

Katërmbëdhjetë studentët e shpërblyer janë:

Viti Dega

1. Dorjan Nikolle Berishaj Universiteti i Prishtinës I Inxhinjeri Elektrike dhe Informatike
2. Driton Gjelosh Gjokaj Universiteti i Malit te Zi III Ekonomi
3. Nermine Sadik Nikaj Universiteti i Malit te Zi III Ekonomi
4. Liridone Gjon Lulgjuraj Universiteti i Malit te Zi I Ekonomi
5. Anton Pashk Lulgjuraj Universiteti Europian i Tiranes II Drejtesi
6. Lindon Nikolle Dukaj Universiteti i Malit te Zi IV Ekonomi
7. Leke Pjeter Ivezaj Universiteti i Malit te Zi IV Arkitekture
8. Grese Islam Gjokaj Universiteti Amerikan i Tiranes II Psikologji
9. Ane Mark Camaj Universiteti i Malit te Zi IV Farmaci
10. Idriz Halil Gjokaj Akademia e Arteve Tirane III Regji Teatri
11. Driton Pashk Sinishtaj Universiteti i Tiranes III Mardhenje nderkombetare
12. Shtjefen Kole Gjonaj Universiteti i Malit te Zi IV Mesuesi
13. Sidorele Leke Berishaj Universiteti i Shkodres II Gjuhe dhe Letersi
14. Emanuele Gjoke Gojcaj Universiteti i Shkodres II Gjermanistike

Fondi Humanitar “Malesia” uron studentet ne Bursen e perfituar duke u deshiruar
sukses ne studime.

KOMENTOJE