Fondi Humanitar Malesia nga Nju Jorku zgjodhi kryesinë e re

Lajmerim anetaresise dhe mbare shoqerise:

Fondi Humanitar “Malesia” ne mbledhjen e radhes te mbajtuar me 6 janar 2011
zgjodhi kryesine e re me mandat dyvjecar te perbere nga:

z. Mark Berishaj – kryetar,
z. Zef Gjokaj – nenkryetar,
z. Vasel Ulaj – arketar dhe
z. Marjan Berishaj – sekretar.

Kryesia e Re falenderon Anetaret e Kryesise se Fondit ne besimin e dhene per te
udhehequr Fondin drejt sfidave te reja.

Mark N. Berishaj, Kryetar

KOMENTOJE