Shkrimtari dhe publicisti Ibrahim Berjashi ka inicuar kërkesën në Ministrinë për Kulturë

Status dhe për krijuesit e shquar shqiptarë

Shkrimtari dhe publicisti nga Ulqini Ibrahim Berjashi ka nisur iniciativën në ministrinë e kulturës që autorët shqiptarë në Mal të Zi të fitojnë statusin edhe për krijuesit e shquar shqiptarë. Këtë inicjativë deri më tani e kanë nënshkruar 33 shqiptarë të shquar në Mal të Zi. Midis tyre janë shkrimtarë, publicistë, përkthyes, artistë, shkencëtarë, intelektualë nga Ulqini, Vladimiri, Ostrosi dhe Tuzi, gazetarët, kameramanë , drejtorë të institucioneve të kulturës dhe të arsimit, drejtorë të bibliotekave,deputetë nga Ulqini dhe përfaqësues të OJQ-ve që kanë të bëjnë me kulturën e shqiptarëve në Mal të Zi.
– Qëllimi i kësaj iniciative është që Qeveria e Malit të Zi dhe Ministrisë së Kulturës dhe Ministrisë për të drejtat e njeriut dhe të pakicave dhe Qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e minoriteteve kulturore në Malit të Zi të vlerësojnë një kontribut të madh të shqiptarëve në zhvillimin e kulturës dhe multi-kulturës në Mal të Zi. Nisur nga kjo, ne mendojmë se nga radhët e shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Mal të Zi, ka shumë të cilët meritojnë të jenë mbajtësit e statusit të një krijuesi të shquar kulturor. Vështirësia jonë më e madhe është se për shkak të specifikave të gjuhës shqipe , deri më tash nuk kemi pasur mundësi të jemi laureatë i asnjë çmimi në nivelin shtetëror – Kështu i ka deklaruar të përditshmes DAN, Ibrahim Berjashi , nismëtar dhe kryetar i parë i ART CLUB-it , anëtar PEN qendrës së Malit të Zi.
Të përkujtojmë se kushti për , për t’u kualifikuar për statusin e kandidatit potencial duhet të jetë shtetas i Malit të Zi dhe që banon brenda tij, të jetë fituas i çmimit të 13 korrikut, në kulturën dhe krijimtarinë, dhe në arritjet gjatë jetës.Kandidati për statusin vazhdimisht duhet për të krijuar më shumë se 20 vjet në Mal të Zi dhe të kontribojë në zhvillimin e vlerave kulturore dhe afirmimin ndërkombëtar të shtetit. Krijuesi kulturorë ka të drejtë gjatë gjithë jetës në një kompensim mujorë nga dita e ndarjes së statusit të çmimit, e cila është e përcaktuar në varësi të shtetit të cilat artisti i ka marrë dhe të ardhurat mesatare të fituara në vitin para pagesës së kompensimit. /Përktheu nga “Dan” Albert Camaj/

KOMENTOJE