Qeveria e Malit të Zi, sot e miratoi edhe informacionin në lidhje me iniciativën për lidhjen e rrugës Podgoricë – Guci, përmes Shqipërisë.

Sipas agjensionit të lajmeve “Mina”, Qeveria, duke marrur parasysh rëndësinë e lidhjes direkte të qytetarëve të Plavës dhe Gucisë me Podgoricën, si shansë për valorizimin ose vleresimin e potencijaleve natyrore dhe turistike dhe zhvillimin e përgjithshem të kësaj trevë, Qeveria e ngarkoi Ministrinë e punëve të jashtme dhe Integrimeve Europiane që në bashkëpunim me Ministrine e Mbrendshme ta rinisin inicijativën me pjesën shqipëtare rreth hapjes se pikës kufitare Grabom -Cemi i Trieshit, thuhet në kumtesë.

Ministria e Komunikacionit dhe Telekomunikimit është e detyruar të pergatisë dokumentacionin tekniko-shkencorë, të sygjerojë mënyrën e financimit së ndertimit të rrugës në teritorin e Malit të Zi, nga pika Grudec deri tek guri kufitar me Shqipërinë dhe të rishqyrtojë mundësitë e rekonstruimit të rrugës Guci –Vermoshë. /Albert Camaj/

KOMENTOJE