Karnavali “Koret” 2011 – Vallëzim nën Maskë (FOTO + VIDEO)

Tuz, 5 mars 2011 – Se të rinjtë malësorë nuk kanë ide të maskuari, plotësisht është gabim. Në mbrëmjen e sotme ku ishin dëshmitarë edhe ne vetë, kishim mundësi të shohim maska të ndryshme. Maskat ishin më karakter të ndryshëm, nga “yjet” e estradës deri në të gjitha fushat tjera të jetës së përditshme. Kjo mbrëmje u organizua në sallën e restorantit Troja në Tuz.

Vendi i parë, pra maska më e mirë i takoj treshit ”Kuzhinierët”, vendi i dytë u nda në mes ”Çiftit me Letra” dhe ”Single” (femer- mashkull) kurse vendi i tret për çiftin ”Rrushkulli”. /Malesia.Org/

FOTOGRAFITË KOMENTOJE

VIDEO

Kuzhinierët (vendi i parë)

”Çifti me Letra” (vendi i dytë)

”Single” (vendi i dytë)

”Rrushkulli” (vendi i tretë)