Në Mal të Zi mund të mos deklarohet përkatësia kombëtare e fetare

Edhe në Malin e Zi janë duke u zhvilluar debate lidhur me deklarimin e qytetarëve mbi përkatësinë fetare dhe kombëtare në procesin e regjistrimit të popullsisë, i cili mbahet me 1 deri më 15 prill. Këtu mëdyshjet shfaqen, duhet apo jo të përgjigjet rreth përkatësisë fetare dhe nacionale.
Drejtoresha e MONSTAT-it, Gordana Radojevic thotë se pyetjet për fenë, kombin dhe shëndetin nuk janë obliguese për regjistruesin.

Shqiptarët nuk theksojnë ndonjë dilemë, ndonëse në disa zona (dikur etnikisht të pastërta shqiptare) të periferisë së Tivarit, Podgoricës, Tuzit (Malësisë) dhe të Plavës, asimilimi e ka bërë të vetëm, mund të ndodh të deklarohen edhe pjesëtarë të nacionalitetit kroat apo malazez (elementi shqiptar katolik), ose mysliman, boshnjak e malazez (elementi shqiptar myslimanë).
Këto luhatje hetohen në Tivar, Podgoricë, Tuz, Plavë, Guci, madje edhe në Rozhajë.
Funksionari dhe deputeti i Partisë Demokratike të Socialistëve, Miodrag Vukovic thotë se “ disponimi i shumicës politike në Malin e Zi është që qytetarët në regjistrimin e ardhshëm të popullsisë duhet të deklarojnë edhe përkatësinë e tyre fetare dhe nacionale, përkatësisht etnike.
Ai kundërshton propozimet e kundërta që rrjedhin nga partitë politike serbe dhe të asociacionit, aksioni për të drejtat e njeriut për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit mbi regjistrimin.
Vukovic këto iniciativa i quan të panevojshme “për të mos shkaktuar debate dhe ndarje të reja politike në Malin e Zi.”
“Kushtetuta nuk thotë se qytetarët duhet të deklarojnë përkatësinë e tyre fetare”,- mendon Vukovic. /Koha Net/

KOMENTOJE