Fondacioni Plavë e Guci, kundër ndërtimit të hidrocentralit në Vuthaj

Deklarat

Kryesija e Fondacionit Plavë Guci në mbledhjen e dates…8…Maj 2011… shqyrtoj gjendjen e krijuar ne Plavë Guci dhe ne vecanti u fokusua lidhur me projektin e ndërtimit te mini hidrocentralit në Vuthaj. Lidhur me këtë projekt kryesija vendosi të dal me një deklarat publike për opinjonin e gjërë
Duke u bazuar në informacionet zyrtare që kemi pranuar nga perfaqesuesit e subjekteve politik ne vendlindje
Duke u bazura në informacionet të marra nga mediat
Duke u bazuar në mkontaktet me familaret tonë në vëndlindje
Ne kryesija e Fondacionit Plavë Guci përkrahim vullnetin e partive politike shqipetare te Plavë Gucis, përkrahim vullnetin e Vuthjanve dhe shprehim qendimin tonë të qart se relizimi i këti projekti është i pa deshirura dhe jemi kunder relizimit të tijë. Nje projket i till demton pasurit natyrore te Vuthajve dhe humb orgjinalitetin e pamjeve pitoreske të Gerles dhe ujvares që jan pasuri qe natyra na i ka dhuruar e ne duhet të i ruejm me gjelozi . Cdo tentativ për të mos rrespektuar vullnetin e banorave vendas para Vuthjanve është e destinuar për të deshtuar dhe se imponimi i eger i vullnetit te dikuj tjeter ndaj tyre është nje provokim i rrezikshem qe nuk do e tolerojm.

KOMENTOJE