Lëshohet në funksion rezervuari në Malin e Lekajve

Kumtesë për opinion

Sot për vizitë në Komunën urbane të Tuzit kanë qenë Kryeministri i Malit të Zi, dr Igor Llukshiq dhe Kryebashkiaku i Kryeqytetit Podgorica, dr Miomir Mugosha.
Me këtë rast kryetari i Komunës urbane të Tuzit, z. Nikollë Gegaj së bashku me z. Llukshiq e lëshuan në funksion rezervuarin në Malin e Lekajve.
Për vënien në funksion të këtij rezervuari janë kryer punët si vijon: është punuar tubacioni shtytës në gjatësi prej 360 metrave Ø350 dhe tubacioni shtytës me po të njëjtën gjatësi prej 360 metrave Ø300. Është ndërtuar dhe asfaltuar rruga për qasjen objektit në gjatësi prej 750 metrave, së bashku me rrafshnaltën para rezervuarit.
Komplet është përfunduar rezervuari dhe dy objekte me vëllim nga 400 m³, është kryer hidroizolimi nga jashtë dhe brenda, rezervuaret janë mbuluar me dhè dhe gur dhe në mbyllësen janë montuar të githa pjesët e nevojshme fazore për funksionimin e rezervuarit. Është testuar tubacioni nën presion dhe shprazje – mbushje, janë rrethuar rezervuari dhe puntoria makinerike, pra janë të gatshme për pranimin teknik dhe funkcionin për të cilin janë ndërtuar.
Kryerësi i punëve ishte ndërmarrja „Perosheviq“, e me këtë rast dëshirojmë t’a falenderojmë për bashkëpunim të jashtzakonshëm, jo vetëm me Komunën urbane të Tuzit, por edhe me banorët e fshatit Lekaj, Vrane dhe Vllanë. I tërë investimi ka kushtuar diçka përmbi 400.000,00 €.
Poashtu, shfrytëzojmë rastin që të njoftojmë opinionin se së shpejti pritet fillimi i punimeve në aksin e ujësjellësit Vuksanlekaj-Dreshaj-Nënhelm, me përfundimin e të cilit do të kompletohet unaza e furnizimit me ujë për trevën e Malësisë jugore.

ADMINISTRATA E KOMUNËS URBANE TË TUZIT

KOMENTOJE