Ekspozita “Koleksioni i Filumenisë” në Muzeun etnografik të Malësisë në Lekaj

Lekaj, Malësi – Më 16 Gusht, në Muzeun Etnografikë të Malësisë në Lekaj të Malësisë, u zhvillua një ekspozitë e veçantë, ajo e Filumenisë. Kjo është hera e parë që në Malësi, e ndoshta edhe më gjerë, mbahet një ekspozitë e tillë.
Filuministët janë njerëz të cilët merren me koleksionimin dhe ruajtjen e shkrepsave dhe kutijave të tyre.
Shkrepsa e parë vjen në përdorim në shekullin e gjashtë në Kinë, kurse ne shekullin 13 në Europë. Në shekullin e 19 punohet shkrepsa e parë me ndezje të sigurt.

FOTOGRAFITË KOMENTOJE

VIDEO 1VIDEO 2