Lahuta / Elementët mitikë të veglës muzikore (VIDEO)

Mbetet një nga veglat më të lashta, po pjesa problematike mbetet prodhimi i tyre se krijohen në kushte familjare

Lahuta është një ndër veglat më të lashta muzikore të popullit tonë.

“Eposi i Kreshnikëve” tashmë prej një viti është miratuar nga komisioni kombëtar që kjo pasuri shpirtërore të jetë pjesë e UNESCO-s për mbrojte, pasi vitet e fundit kjo dukuri është rrudhur së tepërmi.

Pjesa më problematike mbetet prodhimi i lahutave, pasi ato krijohen në kushtet familjare.

Në një speciale të përgatitur nga “ABC News” do keni mundësi të mësoni elementët mitikë të lahutës dhe eposit të kreshnikëve…

VIDEO KOMENTOJE