Lahuta / Elementët mitikë të veglës muzikore (VIDEO)

Mbetet një nga veglat më të lashta, po pjesa problematike mbetet prodhimi i tyre se krijohen në kushte familjare

Lahuta është një ndër veglat më të lashta muzikore të popullit tonë.

“Eposi i Kreshnikëve” tashmë prej një viti është miratuar nga komisioni kombëtar që kjo pasuri shpirtërore të jetë pjesë e UNESCO-s për mbrojte, pasi vitet e fundit kjo dukuri është rrudhur së tepërmi.

Pjesa më problematike mbetet prodhimi i lahutave, pasi ato krijohen në kushtet familjare.

Në një speciale të përgatitur nga “ABC News” do keni mundësi të mësoni elementët mitikë të lahutës dhe eposit të kreshnikëve…

VIDEO KOMENTOJE

Furra Tahiri