Ndihmoni Marko dhe Tereza Djeljosevic

Marko dhe Tereza Djeljosevic ju thërrasim nga burgu i emigracionit komunitetin shqiptar në Detroit që te merrni pjesë me 31 Janar 2012 në demonstratë pran zyrës së emigracionit, adresa: 333 Mt Elliot, Detroit, Michigan.
Për të na ndihmuar që te lirohemi nga burgu dhe për t’a ndaluar deportimin e të gjithë shqiptarëve në SHBA.
Ju falënderojmë
Marko dhe Tereza Djeljosevic
Nga Burgu i Emigracionit në Michigan

Marku dhe Terezja u arrestuan nga policia e emigracionit me 22 Dhjetor 2011 ku dhe gjinden në burgun e emigracionit, në proces për deportim nga SHBA-të.
Marku dhe Terezja me familjen e tyre emigruan në SHBA në vitin 1995. Marku ishte 7 vjeç kurse Terezja 5 vjeçare.

Përpos pjesëmarrjes në protestë, mund të ndihmoni duke plotësuar peticionin në faqen më poshtë. Aty mund të njoftoheni më gjerësisht edhe më mënyra tjera se si të ndihmoni. /Malesia.Org/

http://action.dreamactivist.org/markoandtereza/

KOMENTOJE

Marko Tereza Djeljosevic