LDnëMZ, UDSH dhe Forca: Jo referendumit për komunë të Gucisë

Në një takimi të zhvilluar me 4 Dhjetor, partitë nacionale shqiptare që veprojnë në Komunën e Plavës, Lidhja Demokratike në Mal të Zi, Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Forca e Re Demokratike, kanë ardhur me qëndrim të përbashkët që referendumi konsultativ për formimin e Komunës së Gucisë duhet bojkotuar.

Ata apelojnë te të gjithë qytetarët e Komunës së Plavës, pjesë e së cilës është edhe Gucia, pa dallim nga kombësia apo feja, që me 08.01.2013 kur do të zhvillohet referendumi, të mos dalin në votime dhe të bojkotojnë këtë referendum.

Deklaratën e kanë nënshkruar: Ismet Gjonbalaj (LDnë MZ), Fadil Ulaj (UDSH) dhe Vera Hakaj (Forca).

Këto tri subjekte në deklaratën e përbashkët numërojnë shumë arsye pse ky referendum duhet bojkotuar.
– Arsye politiko-historike, me qellim i kemi bashkëngjitë, kujtoni historinë e Plavës e Gucisë që nga viti 1878 e deri në ditët e sotme, të gjitha ato pazarllëqe që janë bë në këto treva.
– Arsye ekonomike, dihet se Komuna e Plavës është komuna më e pazhvilluar nga krejt komunat në Mal të Zi, paramendoni se si do të duket nëse edhe në këtë gjendje të mjerueshme nga kjo krijohen dy komuna të varfra, pa kurrfarë infrastrukture për zhvillim, me edhe ata pak industri që kishte tashmë të shkatërruar, pa kurrfarë dispozita për turizëm veror apo dimërorë, pyje mjaft të pasura por pa të drejtë shfrytëzimi, bujqësi dhe blegtori të pazhvilluar, emigrim të theksuar, papunësia në nivel maksimal, me të vetmet vende pune në institucionin e Komunës së Plavës etj.
– Arsye juridike, shembull në Komunën e Plavës nuk ka Noter, si arsye se nuk plotëson kushtet, pasi ka më pak se 15.000 banorë, dhe për çdo lloj autorizimi më të thjeshtë, si autorizim për automjet, patent-shofer etj. detyrohemi të shkojmë në Beranë për të rregulluar një autorizim. Paramendo se çka do të ndodhin nëse Gucia bëhet komunë (që do të jetë edhe më e vogël), nuk do të ketë asnjë institucion shtetërorë në Komunën e Gucisë; Gjykatë Themelore, Gjykatë për krime, Zyre Shërbimi për Punësim, Qendër për Punë Sociale, Polici dhe shumë tjera institucione shtetërore.
– Arsye territoriale, Plava e Gucia është territor i pandarë në të gjitha sferat prandaj dhe në atë territorial.

Në fund të deklaratës së përbashkët thuhet se shqiptarët të cilët me shekuj jetojnë në treva të veta, askush asnjëherë nuk i ka pyetur as konsultuar në lidhje me këtë temë. Por, sa i përket Plavës e Gucisë, shqiptarët duan të jetojnë në një njësi territoriale, përfundon deklarata e përbashkët. /Malesia.Org/

Deklarata është marrë dhe përkthyer nga gjuha serbe/malazeze, prandaj ka vend për ndonjë shpraztirë (arsyet për bojkot).