KNSh organizon konferencën shkencore ”Masakra e Tivarit 1945”

Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Malin e Zi organizon konferencën shkencore “Masakra e Tivarit 1945”.
Konferenca do të mbahet në Ulqin me  30 dhe 31 mars 2013.

Më poshtë keni programin e plotë të kësaj konference.

PROGRAMI 
E shtunë, më 30 mars 2013

Ora 9:00 – 10:00  SEANCA HYRËSE
Hapja e Konferencës dhe përshëndetje

Udhëheqin seancën:
– Mehmet Bardhi
– Uran Butka
– Muhamet Shatri
– Lendita Ahmetaj
-Tahir Tahiri

– Fjala e hapjes: Mehmet Bardhi
– Fjala përshëndetëse: Tahir Tahiri, kryetar i  Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Malin e Zi
– Përshëndetje eventuale nga të ftuarit

Pushim për kafe

Ora 10:15 –  13:30   SEANCA I

Udhëheqin seancën:
–  Beqir Meta
–  Jusuf Bajraktari
– Ana Lalaj
– Qerim Lita
– Tahir Tahiri
—————————————————–
1. Jusuf Bajraktari
“Masakra e Tivarit-rast Sui generis”
2. Beqir Meta
“Masakra e Tivarit sipas dokumenteve jugosllave”
3 Ramë Manaj
„Burimet Arkivore në Agjencionin Shtetëror të Arkivave të Kosovës për Masakrën e Tivarit“
4 Uran Butka
“Masakra e Tivarit dhe përgjegjësia e shtetit  Shqiptar”
5.Muhamet Pirraku
“Kush është përgjegjës për Masakrën e Tivarit 1945”
6. Qerim Lita
“Masakra e Tivarit në burimet e Arkivit shtetëror të Maqedonisë”
7. Sherbo Rastoder
8.Rrahman Parllaku
9.Endrit Musaj
“Pasqyrimi i Masakrës së Tivarit në  historiografinë shqiptare pas vitit  1945 – 1990”
10.Mehmet Bardhi
“ Të ikurit që i shpëtuan Masakrës në Monopolin e Duhanit në Bregun e Tivarit dhe strehimi i tyre në familjet në rrethinë”
11. Zef Osmani
„Studimi i subjektit njeri-pjesëmarrës në Masakrën e Tivarit“
12.Ana Lalaj
“Masakra e Tivarit, tipar dhe kulm i dhunës ushtarake jugosllave në Kosovë”
13.Banush Pllana – dëshmitar

Ora 13:30 – 15:00  DREKA
( vetëm për referuesit në konferencë)

Ora 15:00 –  18:00  SEANCA II
Udhëheqin seancën:
– Mehmet Kraja
– Frasher Demaj
– Agim Vinca
– Endrit Musaj
– Basri Lika
————————————————————
14. Muharrem Dezhgiu
“ Roli i divizioneve e brigadave të Shqipërisë  në ripushtimin  jugosllav të Kosovës e  viseve të tjera, si edhe në Masakrën e Tivarit”
15. Fehmi Rexhepi
“Masakra e Tivarit në historiografinë Shqiptare”
16 Mehmet Kraja
„Disa aspekte politike të masakrës së Tivarit“
17 Frasher Demaj & Lendita Ahmetaj
„ Masakra e  Tivarit sipas deshmitarëve të kohës“
18. Zeqirja Neziri
“Ekzistenca, fiktivja dhe historikja”  (Dy ngjarje lidhur me Tivarin në dy romane të  Mehmet Krajës)
19. Zymer Neziri
20. Isa Xhaferi
21. Armando Boce
“ Roli i Partisë Komuniste Jugosllave në krijimin e konsolidimin e pushtetit komunist  në Shqipëri”
22. Begzad Baliu
„Masakra e Tivarit e parë nga sytë e pjesëmarrësve të saj“
23.Romeo Gurakuqi
“Rrënjët historike të Masakrës së Tivarit”
24. Nail Draga
“Masakra e Tivarit, vazhdimësi e politikës antishqiptare”
25.Ahmet Halimi – dëshmitar

Ora  18:00 –  18:30  Diskutime
Pushim për kafe

E dielë, më 31 mars 2013

Ora 9:00  –  10:00   SEANCA III

Udhëheqin seancën:
– Muhamet Pirraku
– Ramë Manaj
–  Romeo Gurakuqi
– Ismail Doda
– Mehmet Bardhi
————————————————
26. Agim Vinca
“Masakra e Tivarit në letërsinë shqipe”
27. Muhamet Shatri
“Masakra e Tivarit kulminacion i dhunës dhe terrorit kundër shqiptarëve në gjysmën e parë të vitit 1945”
28. Demë Mulliqi
„Përjetuesit e komunës së Pejës të Masakrës së  Tivarit, sipas dëshmitarëve të gjallë”
29. Metë Shatri
„Masakra e Tivarit: e kurdisur dhe e gjykuar me harresë“
30.Daut Bislimi
“Masakra e Tivarit ne historiografinë shqiptare”
31. Ismail Doda
“Burime gojore për Masakrën e përgatitur në  Tivar (1 prill 1945 ) dhe pasojat e saj”
32. Smajl Smaka
„Masakra e Tivarit,  sfidë për historinë“
33. Basri Lika
“Masakra e Tivarit, vendimet që e shkaktuan”
34. Ibrahim Berjashi
“Tragjedia e fshehur”
Ora 10:15  – 10:45  Diskutime
Ora 10:45   – Fjala e mbylljes
Pushim për kafe

Ora 11:30  -14:00  Vizitë në vendin e masakrës
– Monopoli i Duhanit, Tivar (në Breg të Tivarit)

Ora 14:00  – 15:00   DREKA
( vetëm për referuesit në konferencë)

Shënim 1: Studiusit  nga  jashtë Ulqinit do të akomodohen në hotelin “Mediteran”
Pritja nga organizatori  prej  orës 17:30  të premten, më 29. 03. 2013
Shënim 2: Konferenca  punimet do t’i zhvillojë në sallën e hotelit “Mediteran”
Shënim 3: Koha  për leximin e kumtesës është deri në 10 min.
Kumtesat e shkruara  dhe një kopje e tyre në formë elektronike i  dorëzohen sekretarisë për botimin e tyre
Vërejtje: Akomodimi dhe ushqimi janë të parapara vetëm për referuesit në konferencë.