Lojrat e Mugoshes kundër referendumit në Tuz

Siç njofton gazeta e përditshme “Vijesti” Kryebashkiaku i Podgoricës, Miomir Mugosha, ka deklaruar se ai nuk ndjehet përgjegjës nëse përfaqësuesit e KU të Tuzit, nuk janë të kënaqur me elaboratin.

Kryebashkiaku i Podgoricës Miomir Mugosha, përpiqet që të shtyjë mbajtjen e referendum mbi komunën plotë të Tuzit, për ç’gjë është reale të pritet anulimi i elaboratit për komunë të re me të cilën ka shumë vërejtje dhe krijimin e një studimi të ri, thekson Funksionari i IQ Vasel Sinishtaj.

Kështu qeverisja e Podgoricës do të fitojnë  bazë ligjore për shtyrjen e referendumit të planifikuar për fund të shtatorit dhe mundësisht do ta shpallin  së bashku me zgjedhjet lokale në Podgoricë.
Ky është mendimi i funksionarit  të Iniciativës Qytetare Vasel  Sinishtaj  i cili është i mendimit se Partia Demokratike e Socialistëve (DPS)  qytetarëve të Malësisë nuk do të  va lejojnë të deklarohen për komunë para zgjedhjeve lokale në Podgoricë.

“Me këmbëngulje janë duke u  përpjekur për të blerë kohë dhe të i nënshtrohen zgjedhjeve të rregullta, duke krijuar një klimë politike që Tuzi edhe një herë të shkojnë në zgjedhjet lokale si komunë  urbane dhe kështu  veten e legjitimon edhe për  katër vitet e ardhshme si pjesë e Podgoricës. Për  këtë tani bëjnë këso shfaqjesh  rreth studimit  të elaboratit, “deklaroi Sinishtaj , duke përkujtuar se studimi i  fizibiliteti për  studimin e  qëndrueshmërisë  është  dashur të kompletohet deri me  8 korrik.

Përfaqësuesit e pushtetit lokal të  DPS dhe UDSH në Komunën Urbane të Tuzit,  e kanë kritikuar studimin e fizibilitetit për themelimin e komunës  së plotë duke kërkuar që  në  studim të  jenë më preciz  kur është fjala për të ardhurat e sakta në Malësi. Në ankesat ndaj studimit ata kanë raportuar se të ardhurat e Komunës janë  paraqitur jorealistë  të vogla, dhe në bazë të kësaj  Tuzi nuk do mund të funksionojë si një komunë e pavarur.
Megjithëkëtë, Mugusha , ka deklaruar se ai nuk ndjehet përgjegjës nëse përfaqësuesit e  KU të Tuzit ,  nuk janë të kënaqur me elaboratin, duke vënë në dukje se shtyrja e referendumit nuk varet nga ai apo kryeqyteti.

Ai rikujtoi se KU e Tuzit, është porositës i studimit dhe se administrata e Podgoricës, i ka respektuar të gjitha afatet ligjore.

“Çdo gjë që kam mësuar në lidhje me ankesat, është ajo që kam lexuar në media. Shpresojë që pas përgjigjes së versionit final çdo gjë do të shkojë sipas protokollit, në aspektin e obligimeve që kemi si Kryeqytet. Sapo ajo të mbërri tek ne , Kryeqyteti  në përputhje me procedurën ligjore do ja përcjellë Ministrisë në  konsideratë, ” deklaroi Mugosha.

Ligji mbi Organizimin Territorial i mundëson qeverisë së Podgoricës për të shtyrë referendumin, sepse ai nuk mund të shpallet përpara se Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike ka miratuar studimin. Kjo do të thotë se, pasi administrata e KU e Tuzit dhe Kuvendi i Podgoricës , të miratojnë elaboratin, ministria  mund të kërkojë mendimin e organeve të tjera të qeverisë, dhe vendimi përfundimtar duhet të jepet brenda 45 ditëve nga marrja e iniciativës. Në rast se ka mangësi elaborati mund dy herë për tu dërguar në rishqyrtim. Kur të fitojnë  mendimin e Ministrisë, Kuvendit  të KU dhe  të Kryeqytetit, atëherë për  këtë duhet  të deklarohen  brenda 30 ditëve dhe të shpallin referendumin.
Albert Camaj