Donacion portalit MALESIA.ORG

Të nderuar lexues, ju njoftojmë se me datën 12.08.2013, nga  z. Tony Nue Junçaj, pranuam një donacion me shumë prej 2000 dollar amerikan, dedikuar portalit MALESIA.ORG.

Siç u njoftuam nga z. Junçaj, iniciatori dhe personi i cili i bashkoi fondet është z. Kolë Gjeka Junçaj me banim në Michigan (SHBA).

Më poshtë gjendet lista e plotë e donatorëve:

Zef Vulaj  – 200 $
Tony Nue Junçaj – 200 $
Gjokë Shtjefni Dedvukaj – 200 $
Zef Pjetri Dedvukaj – 200 $
Gjeto Ivezaj  – 200 $
Rrok Gjoka Junçaj – 100 $
Nikë Gjoka Gojçaj – 100 $
Rrok Gjergji Dedvukaj – 100 $
Palo Shkreli – 100 $
Gjokë Martini – 50 $
Pjetër L. Ivezaj – 50 $
Kuci Kolë Shkreli – 50 $
Kolë Toma Dedvukaj – 50 $
Martin Uli – 50 $
Palok Mjalta Camaj – 50 $
Lekë Gjoni Camaj – 50 $
Nikollë Luka Vulaj – 50 $
Nikollë Ujka Junçaj – 50 $
Mark Lulgjuraj  – 50 $
Nikollë Vasel Gjonaj – 50 $
Luigj Cacaj – 50 $

Falënderojmë për së tepërmi z. Kolë Gjeka Junçaj dhe të gjithë donatorët për këtë ndihmë financiare.

Portali funksionon në formë vullnetare që 13 vite, ashtu dhe do të vazhdojmë, por ndihma juaj financiare, aq më shumë, është përkrahje dhe mbështetje morale për punën të cilën bëjmë.
Donacioni do të përdoret në mbulimin e shpenzimeve për funksionimin e portalit.

Nderime dhe respekt,
MALESIA.ORG