Edhe një malësor, doktor i shkencave

Me 12 shtator, ne Universitetin Columbia ne New York, në lëmin e shëndetit publik, doktoroi Pashko Rrok Camaj. Tema e disertacionit ishte: “Ndikimet afategjata te exponimit ndaj plumbit hapësinor ne Kosovë: Effektet e plumbit ne femijë dhe te rinj”. Përndryshe Pashko Camaj ishte shpallur si njêri nder 100 exelencat shqiptare, me rastin e 100 Vjetorit te Pavaresise, titull ky që e arsyetoi edhe me arritjen e kësaj grade shkencore.
Pashko Camaj kishte migruar si edhe shumë malësor të tjerë menjëherë pasi qe kishte kryer shkollen e mesme, por si të rrallët vazhdoi arsmimin pa ndërprerje, çka edhe e kurorëzoi me doktoraturë. Stafi i Malesia org e pergezon Pashkun per kete te arritur të madhe.