RESPEKTO GJUHEN TIME

respekto-gjuhen-time-portalBOJKOTO ndërmarrjet (në Tuz) të cilat nuk respektojnë gjuhën SHQIPE !

Aty ku punonjësi nuk na shërben në gjuhën SHQIPE, ajo ndërmarrje nuk meriton të shpenzojmë parat tona !

Është kjo një fushatë të cilën portali ynë e ka filluar para disa ditëve, dhe ka hasë në mirëkuptimin e përkrahjen e shumë lexuesve të cilët na kanë shkruar përmes email-it.

Në Tuz ka mjaft ndërmarrje (biznese) të profileve të ndryshme ku punonjësit nuk e dinë ose nuk duan ta flasin gjuhen shqipe, gjë e cila nuk është aspak korrekte dhe nuk meritojnë që ne shqiptaret të shpenzojmë parat tona në ato ndërmarrje.

Ne nuk kemi të drejtë të ndërhyjmë në punët e menaxhimit të bizneseve private, por për mosrespektimin e tyre ndaj nesh, ne kemi mundësi që ata ti ndëshkojmë!

Kjo fushatë nuk ka qellim të keq ndaj askujt, por qëllimi i vetëm është që pronarët e ndërmarrjeve në Tuz dhe kudo në Malësi, ta kuptojnë që duhet të respektojnë popullin shumicë, shqiptarët autokton, duke respektuar para së gjithash gjuhen shqipe si dhe tu jepet përparësi në punësim shqipfolësve.