Leon Gjokaj Drejtor në Ministrinë e Pakicave

Qeveria e Malit të Zi  emëroi z.Leon Gjokaj të jenë u.d. i drejtorit gjeneral të Drejtorisë për përmirësimin dhe mbrojtjen e të drejtave të popujve pakicë dhe komuniteteve tjera nacionale të pakicave, pasi që  Sabahudin Deliq i skadoi mandati me kërkesën personale për shkak të kalimit në një pozicion të ri.

Gjokaj është anëtarë i Partisë socialdemokrate të Malit të Zi e cila është pjesë e koalicionit qeverisës.

Gjokaj, deri me tani  ushtronte profesionin si arsimtar në shkollën fillore Mahmut Lekiq në Tuz.

Sipas informative që posedojmë z.Leon Gjokaj është Shqiptari i vetëm i cili është i pozicionuar kaq lartë në pushtetin ekzekutiv të Malit të Zi në nivel qendror.

Albert Camaj