Grupi “Vizioni i Ri” i Gjimnazit “25 Maji” prezanton programin

2Me daten 06.06.2014 në Gjimnazin “25 Maji” në Tuz u mbajtë prezentimi i nxënësave të grupit “Vizioni i Ri”, i cili vepron tash tri vite.

Tema e prezantuesave ishte: Grafika kompjuterike dhe Mediat elektronike.

Këtë grupë e udhëheqë profesori i Inforamtikës MSc. Viktor Gjokaj.

Në kuadër të prezentimeve u bë edhe ndarja e diplomave nxënësave që në garat shkollore nga Informatika kanë fituar Vendin e Parë.

Vendi i parë u takojë: Alban Gjeleviq i cili vijon mësimin në gjuhën shqipe dhe Andrijana Palusheviq e cila vijon mësimin në gjuhën malazeze.

Programin e edhëheqi nxënësja Amina Nikoviq.

Vizioni i Ri

Alban Gjelaj dhe Monika Ujkiq1

Msc Viktor Gjokaj dhe Andrijana Palusheviq