Mali i Zi: Korrupsioni në Qeveri, shqiptarët të margjinalizuar

State DepartmentPandëshkueshmëria e zyrtarëve qeveritarë për korrupsion, aplikimi joefikas i ligjeve anti-korrupsion, sulmet dhe presioni ndaj gazetarëve, medies dhe përfaqësuesve të sektorit civil që e kritikojnë qeverinë, mos-besimi i qytetarëve në zgjedhje, janë vërejtjet kryesore nga raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan për Malin e Zi për vitin 2015.

Në dokumentin i cili është pjesë e raportit mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në botë, të paraqitur nga Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, ndër të tjera thuhet se kishte prova se disa zyrtarë të Qeverisë së Malit të Zi ishin të përfshirë në korrupsion, por që ata mbeten pa u ndëshkuar.

Sipas raportit, korrupsioni është ndër problemet më të mëdha të të drejtave të njeriut në vend.

“Korrupsioni është i përhapur në shëndetësi, arsim dhe në degë të ndryshme të pushtetit, duke përfshirë organet për zbatimin e ligjit. Ai karakterizohet nga mosndëshkimi, favorizimi politik, nepotizmi dhe ndjekja selektive e kundërshtarëve politik dhe social,” thuhet në raport.

Ndër problemet tjera të të drejtave të njeriut, në raport thuhet se shqiptarët gjithnjë vazhdojnë të jenë të margjinalizuar. “Margjinalizimi i vazhdueshëm i grupeve të pakicave siç janë shqiptarët dhe boshnjakët”, shkruan në raport.

“Disa grupe shqiptare pohuan se refuzimi i autoriteteve për të përmbushur kërkesën e tyre që zona e Tuzit, pjesë e komunës së Podgoricës, të bëhet komunë më vete, përbën diskriminim ndaj tyre. Ata gjithashtu kritikojnë Ministrinë e Arsimit për një përqendrim të pamjaftueshëm në përmbajtjen shqiptare në histori, edukimin muzikor, dhe gjeografi në shkollat për nxënësit shqiptarë dhe mundësi të pamjaftueshme për studentët për të përdorur alfabetin shqiptar”, shkruan në raport. /MALESIA.ORG/