Gjykata e Strasburgut obligon Malin e Zi të paguaj dëmshpërblim shqiptarëve Sinishtaj e Dedvukaj 7 mije euro për keqtrajtim nga policia

Gjykata Strasburg

STRASBOURG, 25 PIRLL  -Shqiptaret e Malit të Zi jane ankuar te Gjykata evropiane per te Drejt e Njeriut ne Strasburg (La Cour européenne des droits de l’homme”) lidhur me rastin e torturës dhe keqtrajtimit në duart e policisë para djehte vitesh (2006) dhe mungesën e hetimit të efektshëm të këtyre ankesave te autoriteteve malaziase.

Me konkretisht sipas nje njoftimi nga Strasburgu, respektivisht nga Gjykata e evropiane  te Drejtave te Njeriut derguar agejncis e së lajamave “Presheva Jonë” thuhet se Shpërblimi eshte: 3.000 euro për dëme morale, 3.500 euro për harxhime tjerat, njofton agjencia  e lajmeve “Presheva jonë”
Kërkuesit në këtë rast  eshte bëre nga ana e Anton Sinishtaj 1959 dhe Viktor Sinishtaj 1964, shtetas shqiptarë, Pjetar Dedvukajn 1968,  Jon Dedvukaj (Dedvukovic)  1946 dhe Nikola Ljekocevic 1980, shtetasit e Malit të Zi si dhe Kola Dedvukajn 1948 dhe Rok Dedvukaj 1958 , qytetarë amerikanë me origjinë shqiptare. Ata janë ankuar në rastin e torturës dhe keqtrajtimit në duart e policisë dhe mungesën e hetimit të efektshëm të këtyre ankesave te autoriteteve malaziase
Afera daston nga 9 shtatori viti  2006, ku ne emr të “luftës kundër terrorizmit” policia malaziase  kishte arrestoi 17 persona, në mesin e tyre ishin edhe aplikuesit e ankeses se lartpërmendur, te cilet nga Podgorica zyrtare akuzoheshin  “për bashkëpunim në aktivitetet qëllimin antikushtetuese e veprimeve të përgatitur kundër rendit posedimi kushtetues dhe sigurisë së Malit të Zi si dhe pa leje e armëve dhe eksplozivëve.”
Kurse më 11 dhe 12 shtator 2006, ankuesit u ankuan para gjykatësit hetues të gjykatës së lartë që kanë vuajtur në kohën e arrestimit të tyre dhe gjatë ditëve në vijim në paraburgim, keqtrajtimi për t’i bërë ata të flasin fuqi . Ata pretenduan në mënyrë të veçantë se ata janë rrahur, të privuar nga ushqimi, jane fyer dhe kërcënuar nga punonjësit e policisë, transmeton  agjencia  e lajmeve “Presheva jonë”
Më 14 shtator 2006, pesë nga aplikantët parashtruar ankesë penale me gjykatësit hetues kundër jo-caktuar përkatësisht për policinë detyruar pohime, torturës dhe keqtrajtimit. 17 Shtator 2006 ishte publikuar një raport i cili arriti në përfundimin se përfshirja e zyrtarëve të akuzuar në abuzimin e pretenduar nuk mund të konfirmohet. Megjithatë, të gjitha dokumentet përkatëse i janë dorëzuar prokurorit publik për shqyrtim të mëtejshëm. Duket deri më sot asnjë veprim nuk ishte ndërmarrë në këto ankesa te shqiptareve
Gusht 5, 2008 pesë nga aplikantët u gjetën fajtorë nga Gjykata e Lartë e Malit te i i nxjerr fajtor perposntza e lartëpermendur pa kurrfare faktesh?!
Në një vendim të datës 18 qershor 2009, Gjykata e Apelit hodhi poshtë një apel nga ana e ankuesit kundër vendimit të gjykatës më të lartë.
Duke u bazuar në veçanti në nenin 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor ose degradues), ankuesit u ankuan në veçanti të gjithë kanë qenë të abuzuar nga policët midis 9 dhe 15 shtator të vitit 2006 dhe konsiderohet si joefektiv hetimin sjelljen në këtë çështje. 5 Shkelja e nenit 3 (abuzimi + sondazh) Keshtu qe Gjykata e evropiane  te Drejtave te Njeriut  me seli ne Strasburg  obligon qeverine malaziase te paguaj dëmshpërblimin prej 6.500 ne favor te shqiptareve te dëmtuar, Sinishtaj e Dedvukaj. /Presheva Jonë/