Prezantim i korit të Sh.F. “Mahmut Lekiq” – Tuz (video)

Prezantimi i korit të Shkollës Fillore “Mahmut Lekiq” në Tuz. Udhëheqësi i korit, arsimtari i edukatës muzikore Luigj Dedvukaj.

Kori i Sh.F. Mahmut Lekiq - Tuz