KKSH: Njoftim mbi shpërndarjen e kuotave në universitetet e Republikës së Shqipërisë, për vitin akademik 2016-2017

Universiteti-Politeknik

Ministria e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë ka bërë shpërndarjen e kuotave të pranimit për kandidatët shqiptarë nga trojet jashtë kufijve të Shqipërisë, në programet e studimit të ciklit të parë të studimeve, me kohë të plotë, në universitetet publike dhe private, për vitin akademik 2016 – 2017

Kuotat e pranimit për vitin akademik 2016 – 2017 – Cikli I – IAL Publike, IAL Private

Për procedurat dhe afatet e aplikimeve për regjistrim do të njoftoheni me udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.