Ftesë për zgjidhjen e Këshillit Drejtues të Shoqatës Malësia e Madhe në New York

shoqata-malesia-e-madhe-new-yorkShoqata Malësia e Madhe N.Y. Lajmëron të gjithë anëtarët dhe përkrahësit se më 23 tetor 2016 do të mbahet Kuvendi i shoqatës, në të cilin do të zgjidhet Këshilli Drejtues i shoqatës.

shoqata-malesia-e-madhe-ny