LDSH bojkoton zgjedhjet për Podgoricë

Siç e di opinioni i gjerë, LDSH i ftoi subjektet e tjera politike shqiptare, për të përkrahur një kandidat të përbashkët, por të pavarur që, sipas analizave dhe vlerësimeve tona, ishte e vetmja mundësi që garantonte sukses dhe faktorizim të shqiptarëve që jetojnë në Kryeqytet, edhe pas ndarjes së Tuzit (?).

Mirëpo, siç dihet tashmë, kjo nuk hasi në mirëkuptim te partitë e tjera shqiptare në Malësi. Paraqitje aq me ngut, në këto zgjedhje, e atyre që pohojnë se në shtator do të kemi komunën tonë, le hapësirë për të dyshuar se komuna e Malësisë është akoma në pritje! Shtrohet pyetja, a thua ende u kanë borxhe, për të siguruar implementimin e ligjit për komunë të plotë, apo është në pyetje ndonjë tregti e re? Kjo, për arsye se edhe përkrahja që iu bë presidentit, kohë më parë, u arsyetua me premtimin e tij për komunë!

LDSH, mbas të gjitha analizave, vëren kotësinë e daljes si e vetme në këto zgjedhje, dhe duke u bazuar në parimet programore të qarta që artikulojnë vetëm interesin e përgjithshëm të Malësisë, e jo interesat e ngushta, i fton qytetarët shqiptarë të Malësisë që së bashku t’i bojkotojnë këto zgjedhje.

Interesi ynë kryesor është që t’i përkushtohemi vetes, t’i përkushtohemi Malësisë!

Prandaj, ASNJË VOTË për PDS-në; asnjë votë për shërbëtorët e saj!

RESPEKTO VETËN – BOJKOTO!

LDSH