Kryetari i KKSH-së, Faik Nika, zhvilloi takime pune në institucionet e Kosovës

Sot ne Prishtine zhvilluam disa takime pune ne institucionet e Republikes se Kosoves.
Fillimisht zhvilluam takim ne Ministrine e Arsimit, Shkences dhe Teknologjise, ne te cilin na priti ministri Shyqyri Bytyçi me bashkepuntore. Ne takim diskutuam per; çeshtjen e kuotave ne Universitetin e Prishtines per kandidatet shqiptare nga Mali i Zi, veçimi i tyre ne kolone te veçante, rritja e tyre, shqyrtimi i mundesise per njohjen dhe ekuivalentimin e provimit te matures shtetrore, nevoja e asistimit me mjete mesimore, lektyra shkollore, harta gjeografike ne gjuhen shqipe, nevoja e pershpejtimit te procedurave te nostrifikimit te diplomave.
-Takim tjeter te rendesishem zhvilluam me drejtorin e Bibliotekes Kombetare Fazli Gjaraku, me te cilin biseduam per mundesine e furnizimit me literature ne gjuhen shqipe per bibliotekat e shkollave, ne te cilat mesimi zhvillohet ne gjuhen shqipe, dhe po ashtu te bibliotekave te qytetit te Ulqinit, Tuzit dhe Plaves. Biseduam edhe per bashkepunimin per hartimin e nje bibliografie te veprave ne gjuhen shqipe te botuara ne Malin e Zi.
-Nje takim te rendesise se veçante zhvilluam me zv. Ministren e Kultures, Rinise dhe Sportit Leonora Morina-Bonjaku, ne te cilin diskutuam per intensifikimin e bashkepunimit kulturor me shqiptaret ne Mal te Zi me qellim promovimin dhe ruajtjen e identitetit kombetar.
-Ndersa, ne takimin qe zhvilluam ne Rektoratin e Universitetit te Prishtines, ne te cilin na priti rektori Marjan Dema, me bashkepunetore, diskutuam per kuotat ne UP per kandidatet shqiptar nga Mali i Zi, pershpejtimi i procedurave te njohjes te te diplomuarve etj. Per ndermjetsim ne organizimin e takimeve falenderoj Ambasaden e Republikes se Kosoves ne Podgorice.

Faik Nika, Kryetar i KKSH