Emërohet Komisioni komunal zgjedhor i Komunës së Tuzit

Kuvendi i Komunës së Tuzit, ka emëruar Komisionin komunal zgjedhor të Komunës së Tuzit.
Kryetar i Komisionit Komunal zgjedhor emërohet Edmond Ujkaj, kurse nënkryetare e Komisionit Xheneta Pepiq.

Kurse anëtarë të Komisionit të përhershëm emerohen: Beqir Gjokaj, anëtar,zëvëndëse, Ajla Turuskovic, Tomë Gjonaj, anëtarë, zëvëndëse, Nora Sinishtaj, Ahmed Zajmovic, anëtar, zëvëndëse, Mersiha Krnic.

Malësia.Org