Drejtori i Organizatës turistike të Tuzit Leon Berishaj, zhvilloi takim me drejtoreshën e Organizatës turistike Nacionale Zhelka Radak-Kukaviçiq

Drejtori i Organizatës turistike të Tuzit Leon Berishaj, zhvilloi një takim miqësor me drejtoreshën e Organizatës turistike Nacionale Zhelka Radak-Kukaviçiq.
Gjatë këtij takimi u potencua mbështetja në valorizimin dhe nxitjen e turizmit në Komunën e Tuzit si dhe marrja e hapave konkret për inkuadrim në projektet e ardhshme në sferën e turizmit.