Ivanaj: Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në Triesh, së shpejti edhe në Tuz

Nënkryetari i Komunës së Tuzit, njëheri edhe kryetari i LDSH-së për Malësi, Ivan Ivanaj, permes rrjetit social në facebok, theksoi se
pas vendosjes së monumentit të Gjergj Kastriotit-Skënderbeu në Triesh, në rradhë do të vijë Tuzi, të cilin do ta hijeshoj shtatorja e kryeheroit tonë.
Kohë më parë Klubi i këshilltarëve të LDSH-së, kishte iniciuar që ne rend të ditës të vendoset miratimi për vendosjen e Shtatorës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në qender të Tuzit, por nuk kishte fituar përkrahjen nga përberja e atëhershme e Kuvendit të Komunës së Tuzit.
Malesia.Org