Darkë me rastin e 25 vjetorit të veprimtarisë së Shoqatës Malësia e Madhe nga NY

Shoqata Malësia e Madhe nga NY, organizon darkë me rastin e 25 vjetorit të veprimtarisë, më 2 nëntor 2019.