Sqarim: Lista e dokumentave të nevojshme për dergesat humanitare në Shqipëri

Te nderuar,

Deshirojme te bejme me dije dokumentacionin qe duhet te pergatisin shoqatat, individet apo cdo ent juridik qe deshirojne te sjellin ne Shqiperi ndihma humanitare per perballimin e situates se rende te termetit qe goditi vendin tone me date 26 nentor 2019.

Dhuruesi duhet te hartoje
1. Aktin e dhurimit shkrese te thjeshte . Dhuruesi deklaron se ndihmat humanitare akordohen per fatkeqesine natyrore termetin e ndodhur ne 26 shtator 2019 per qytetin e Durresit/ Tiranes/Thumanes sipas deshires se dhuruesit . Prites I dhurimit per te lehtesuar procedurat doganore dhe per nje koordinim sa me te shpejte te shenohet Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme te RSH-se . NIPT J92322004M
2. Akti I dhurimit duhet te shoqerohet me listen e sendeve qe dhurohen

Ambasada e Shqiperisë